jackrussel_rektangular_lang

Ditt husdjur placeras i ett rum för uppvakning där det i lugn och ro övervakas noggrant före och under uppvaknandet. Behövs mer smärtstillande medel ser våra djursjukvårdare till att de snabbt får hjälp. Tid för hemgång varierar beroende på vilken typ av ingrepp som har genomförts men du får i god tid reda på när du kan förvänta dig att få hem ditt husdjur.

På Vettris lämnar vi alltid både muntliga och skriftliga råd om eftervård vid hemgång då det är av stor vikt för ditt husdjurs tillfrisknande och välmående, och unikt för varje patient.